product card

طراحی کارت محصول (Product Card ) در کروسل

کارت محصول (Product Card) برای نمایش فوری محصولات استفاده می شود که به نحوی به موارد مشابه مرتبط است ، به عنوان مثال محصولاتی که می فروشیم،  این به فرد اجازه می دهد تا به سرعت مورد خاص و مورد علاقه خود را  از یک گروه انتخاب کند. این موضوع باعت سهولت در خرید در سایت شما میشود .

از چه ابزار های استفاده شده است ؟

امتیاز شما به این طراحی چند است ؟
5/5