404 Page

صفحه ای ۴۰۴ با طراحی وکتور

چرا این صفحه طراحی می شود ؟ زمانی که شما آدرس اشتباهی در سایت وارد میکند اگر صفحه مورد نظر وجود نداشته باشد پیغام خطای ۴۰۴ نمایش  پیدا میکند و این خطا به صورت کد بوده و کاربر با مواجه با این  خطا صفحه سایت را می بنند و این موضوع به مراتب باعث میشود که نرخ پرش (Bounce Rate) بالا برود حالا نرخ پرش چیست ؟ زمانی که کابر به سایت شما می آید و بدون هیچ اقدامی صفحه سایت را میببند نرخ پرش می گوییند با این فاکتور باید همیشه پایین باشد.

از چه ابزار های استفاده شده است ؟